Hledání předků - mrtvé body a otazníky

Mrtvým bodem se označuje místo v našem pátrání, kdy se přes veškerou snahu nemůžeme dostat dále do historie. Ve většině případů se jedná o člověka, u kterého neznáme rodiče, nevíme odkud do dané obce přišel nebo naopak kam se odstěhoval. Příčinou je nedostatek pramenů - neexistuje další starší matrika, v matrice chybějí podrobnější a konkrétnější zápisy atd. Do mrtvého bodu se můžeme dostat v 17. století, ale i klidně v 19. století.

Někdy pomůže podrobné prostudování matrik v okolních obcích, někdy pomůže i prostudování dalších materiálů - kronik, gruntovních knih, urbářů, soupisů sirotků, archivů firem a továren apod. Tady většinou platí, že více záznamů najdeme o člověku, který měl majetek nebo byl řemeslníkem, než o chudém nádeníkovi stěhujícím se z místa na místo. V poslední době dost pomáhá postupná digitalizace matrik a dalších materiálů - člověk se může k problému vícekrát vracet, lze se pohybovat mezi více matrikami atd.

Zvláštním případem mrtvého bodu je "ztráta" člověka v zahraničí - další informace o něm musíme hledat v jiném státu. Zde většinou skončíme naše pátrání na velmi dlouhou dobu - nemáme dost prostředků, nevíme kam se konkrétně zaměřit a kde pátrat, překážkou je i velmi velká vzdálenost apod.

Válek Matěj (předek Evy Válkové)

Válkové žili v Července a Litovli. Nejstarší nositel příjmení, ke kterému jsem došel, Matěj Válek (cca 1670 - 1764) je v matrikách oddacích uváděn bez otce a bez místa narození. V obci Nasobůrky (obec u Litovle) jsem narazil na několik starších záznamů se jménem Válek, ale spojení se mi zatím nepodařilo prokázat a prozatím dále nepokračuji.

Filar Jan (předek Evy Válkové)

Podle údajů v matrice oddací se narodil v roce 1856 v obci Szechynie v Haliči. Byl mu vydán i křestní list, ten se ale nedochoval. Obec Szechynie se nachází několik set metrů od polsko-ukrajinské hranice na území Ukrajiny, v současné době nejsem schopen pokračovat v pátrání.

Zajíček Josef (předek Libora Zajíčka) - předci nalezeni

Kdysi jsem předpokládal, že Zajíčkové pocházejí z Čimelic nebo blízkého okolí. Největší překážkou při pátrání v jižních Čechách byla pro mne v minulosti velká vzdálenost, při sporadických návštěvách třeboňského archivu jsem nemohl najít žádné bližší údaje k Josefu Zajíčkovi - místo narození, údaj o sňatku s Marií Makovcovou.

Nalezl jsem zápis v matrice, podle kterého byl jeho otec z Bubovic, což je obec spadající pod SOA Praha. Postupně jsem našel datum narození, rodiče a další předky.