Hledání předků - ztráta předků

Při pátrání po předcích v různých liniích někdy zjistíme, že osoba z jedné linie a osoba z jiné linie mají společného otce, matku nebo oba rodiče. Tento stav se nazývá ztráta předků, protože se ze dvou různých větví předků dostáváme jen do jedné a budeme tak dál pátrat jen po menším počtu osob.

Někdy se jedná o společné předky o šest, sedm generací zpět - tam můžeme předpokládat, že o tomto příbuzenském poměru nikdo nevěděl. Někdy se ale jedná o příbuzenství přes dvě, tři generace a vědělo se o něm - potom musel být ke sňatku církevní souhlas tzv. dispens, který byl vydáván většinou biskupskou konsistoří.

Moje ztráty předků:

Karel Zajíček a Marie Šebková

Moji děda a babička (rodiče mého otce) měli společné 5xpra rodiče (5xpra děda Kašpar Pěknice a 5xpra bába Dorota).

Jan Zajíček a Barbora Procházková

Moji praděda a prababička (rodiče výše uvedeného dědy Karla Zajíčka) měli společného dědu Jan Luzuma. Z jeho prvního manželství pocházela matka Jana Zajíčka Anna Luzumová a z jeho druhého manželství pocházela matka Barbory Procházkové Barbora Luzumová.