Info k hledání - jména předků a míst

Názvy sídel:

U míst narození, úmrtí atd. uvádím současný název obce, i když v minulosti měla obec jiný název - např. Červenka se do roku 1887 jmenovala Černý (německy Schwartzbach či Schwarzbach) nebo České Meziříčí se do roku 1934 jmenovalo pouze Meziříčí.

V několika případech ale používám název obce platný v době události. Jsou to obce, které se sloučily s jinou obcí, původní název se dnes oficiálně nepoužívá a současný název obce by byl zkreslující. Jedná se o následující obce:

Filipov – nedaleko Zábřehu (okres Šumperk) leží obec Nemile, první zmínka o ní je z roku 1374, poblíž obce ležel samostatný hospodářský dvůr. Ten byl za josefínských reforem zrušen a rozparcelován. Na jeho pozemcích vznikla nová osada Filipov (německy Philippsdorf nebo Philipsthal) nazvaná po knížeti Filipovi z Lichtenštejna, první zmínky o ní jsou z roku 1794. Od roku 1948 se Filipov sloučil se sousední obcí Nemile a název Filipov se přestal používat.

Staré Benátky - rozhodnutím protektorátních úřadů vzniká od roku 1944 město s názvem Benátky nad Jizerou, a to sloučením města Nové Benátky a vesnic Staré Benátky a Obodř. Pro označení těchto tří částí se začalo úředně používat římských číslic I, II a III. V době nedávné se součástí Benátek nad Jizerou stala ještě nedaleká obec Kbel a vzdálenější obec Dražice (se známou zříceninou hradu pánů z Dražic).

Jména a příjmení:

V jakém tvaru uvádět jména a příjmení například do genealogických programů a na internetové stránky? Na tento problém existuje více názorů a každý badatel bude prosazovat svůj způsob.

Já jsem se rozhodl následovně:

- křestní jména uvádím podle současného pravopisu (František, Tomáš, Růžena apod.), v původním tvaru ponechávám Marina, Mariana apod.

- příjmení uvádím podle současného pravopisu, případně podle nejmladšího zachovalého tvaru. V matrikách se dají přitom najít různé tvary příjmení, záleželo na tom, zda byly zápisy psány česky, německy nebo latinsky, ale i na vlastním příjmení. Například současné příjmení Válek bylo v minulosti psáno Valek, Walek, Valeck nebo Walleck.