Odkazy - archivy

Zde najdete internetové adresy a fotografie archivů, které jsem osobně navštívil a ve kterých jsem pátral po našich předcích. Vzhledem k tomu, že některé archivy mají k dispozici i digitalizované dokumenty (především matriky), přidávám i odkazy na ně.

 

Litoměřice

Olomouc

Praha

 
 

 
 

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

Státní okresní archiv Olomouc

Digitální archiv (pro celý Zemský archiv Opava)

Státní oblastní archiv v Praze

Archiv hlavního města Prahy

 

 

 

Rychnov nad Kněžnou

Třeboň

Zámrsk

 
 

 
 

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou

Státní oblastní archiv v Třeboni

Digitální archiv

Státní oblastní archiv Zámrsk (včetně digitálního archivu)

 

 

 

 

Brno

 

 
 

 

 

 
   

Moravský zemský archiv Brno

Digitální archiv (Moravský zemský archiv Brno, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní oblastní archiv v Praze, Diözesanarchiv St. Pölten)