Odkazy - obce a místa

Stránky měst a obcí

Benátky nad Jizerou

Červenka

Čimelice

Litovel

Stránky popisující místa a oblasti, kde se vyskytovali naši předci

Ze všech míst, odkud pocházejí předci Libora Zajíčka, se nejvíce změnila krajina na dvou místech.

Prvním místem je bývalý vojenský prostor Milovice - Mladá. Tento vojenský prostor vznikl již na počátku 20. století pro potřeby armády Rakouska-Uherska a jako první byla vystěhována a později zcela zničena obec Mladá, z které pocházelo několik předků. Vojenský prostor po roku 1918 začala využívat československá armáda, od roku 1939 do roku 1945 sloužil vojenský prostor německé armádě, poté opět československé armádě a od roku 1968 se prostor stal hlavním sídlem sovětské armády v Československu. Vojenský prostor se postupně dotknul dalších obcí, ale všechny s menšími či většími újmami přežily do dnešních dnů. Jen do obce Mladá se již nikdy život nevrátil...

Město Milovice - stránky města Milovice, obsahují i historii a fotografie vojenského prostoru

Vojenské objekty v prostoru - stránky věnované historii a vojenským objektům oblasti

Druhým místem je oblast kolem nynější přehradní nádrže Želivka (Švihov) - zcela nebo částečně zaniklo více obcí, byla zrušena železniční trať, během tzv. Protektorátu se přes tuto oblast začala stavět dálnice, kterou o mnoho let později nahradila dálnice D1. Okolí přehrady je dnes přísně střežené a zcela nepřístupné...

Dálnice - dálnice a rychlostní silnice ČR s rozsáhlou fotogalerií, okolí Želivky je v sekci historie nebo pod D1

Místní dráha Vlašim - Dolní Královice - vynikající stránky věnované zrušené trati v této oblasti