Vývod - obecně

Zjištěné předky můžeme graficky znázornit do takzvaného vývodu. V něm jsou zachyceni předci po meči i po přeslici - otec a matka, rodiče otce, rodiče matky, atd. Naproti tomu rodokmen zaznamenává naše předky do minulosti výhradně po mužské linii (též agnátní linie nebo linie po meči). Výtvarnou podobu mají vývody i rodokmeny velice různou, na hradech a zámcích se často můžeme setkat s různě namalovanými stromy s erby i portréty předků.

Já používám strom z klasických rámečků, do nich zapisuji jen základní údaje o osobě (viz jednotlivé vývody).

Pokud se předek narodil jako nemanželský a v matrice je uvedena jen matka a otec uveden vůbec není, tak pátrání v otcovské větvi končí. Pro větší přehled jsem rámeček takového předka označil červeným písmem a chybějícího otce plným červeným rámečkem a dál nemám vývod nakreslený.

Jméno a příjmení

Pokud se předek narodil jako nemanželský a v matrice je uvedena jen matka a otec je uveden novějším zápisem, kdy se přihlásil před svědky za otce dítěte a kdy ho legitimizoval (přijal za svého), tak já v pátrání dál pokračuji. Pro větší přehled jsem rámeček takového předka a jeho otce označil modrým písmem.

Jméno a příjmení